Finestres de fusta, naturalment. Si vols aïllar el teu habitatge, truca’ns i t’ajudarem.

Telèfon +669 886 559

La Calsina 1B, 08298, Marganell (Parc Natural de Montserrat)

Dill. -Div. 10 AM - 14 PM

Top

L’aïllament tèrmic d’una casa és un tema crucial, un punt clau des de tots els punts de vista: energètic, econòmic, de confort, d’higiene… Sigui com sigui el pressupost que es destini a aquest concepte, la inversió, si es fa ben planificada, sempre resultarà rendible. Sostres, murs, finestres, sòls, portes…, tots els elements d’una casa són susceptibles de millorar el seu aïllament tèrmic.

D’altra banda, una casa amb un bon aïllament tèrmic, requereix menys esforç de manteniment, suportant millor el pas dels anys, ja que combinant una bona ventilació amb l’aïllament, s’aconsegueix reduir els possibles danys per humitats. Tenir en compte també, que els avantatges d’un bon aïllament tèrmic es noten en la salut, la reducció en el consum de recursos i en la disminució de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Un gran percentatge de calor de l’interior del nostre habitatge s’escapa per les juntes de les portes i les finestres. El tipus de vidre i el marc de les finestres determinen la qualitat de l’aïllament. Els vidres de doble vidre són una bona opció per a evitar la pèrdua d’energia. Asseguri’s de tenir finestres i portes de doble vidre. Això és, tenint almenys dos panells de vidre separats per mil·límetres en lloc d’un sol vidre. El doble vidre també el protegirà del soroll exterior, mantenint la seva llar càlida i silenciosa.

Al contrari del que es pugui suposar, canviar les finestres del nostre habitatge per unes de millor qualitat, per exemple, les finestres “ELKE” suposarà un estalvi considerable que es veurà reflectit en la factura de la llum, així que en pocs mesos recuperarem l’invertit i posteriorment començarem a estalviar, per no parlar del confort que aconseguirem, així com unes millors condicions d’habitabilitat. Comptar amb unes finestres de bona qualitat que ens aporti un sistema d’aïllament eficient és essencial si volem tenir a la nostra casa una temperatura adequada, tant a l’estiu com a l’hivern.